Eļļa gaļas dēlīšiem

Osmo Eļļa gaļas dēlīšiem ir lieliski piemērota gaļas dēlīšu apstrādei, kuri izgatavoti no koka.

Daudzums:
0,5 l

42.55

Produkta kods: 3099

Bezkrāsaina eļļas vasku kombinācija koka virtuves dēlīšiem. Šī eļļa ir balstīta uz dabīgām augu eļļām un vaskiem. Piemērtoa kokam; mikroporainā virsma neplaisās, nelobīsies un neveidosies pūslīšus. Osmo Virtuves dēlīšu eļļa ir droša pārtikai saskaņā ar EN 1186 5./14. daļa.

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Uz dabīgo augu eļļu un vasku bāzes (saulespuķu eļļa, sojas eļļa un dadžu eļļa) un vaski, parafīns, svina nesaturoši sikatīvi (žūšanas piedevas) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaitspirts (nesatur benzolu). GOS klasifikācija saskaņā ar ES noteikumiem (2004/42/EK): ārpus darbības jomas. Sīkāks sastāvdaļu izklāsts pieejams pēc pieprasījuma

TEHNISKIE DATI
Īpatsvars: 0.92-0.97 g/cm³
Viskozitāte: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotrops
Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas
Uzliesmošanas temp.: >60°C atb. DIN EN ISO 2719
pH vērtība: nav nepieciešama

UZGLABĀŠANA
5 gadi un ilgāk, ja tvertni glabā sausumā un cieši noslēgtu. Ja sabiezējusi sala ietekmē, pirms lietošanas turēt 24-36 stundas istabas temperatūrā.

PATĒRIŅŠ
1 litrs nosedz apm. 24 m² ar vienu kārtu. Produkta patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes īpašībām. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ zāģētām virsmām. Citas virsmas var novest pie mazākas segtspējas.

PIEZĪME
Eļļa izceļ koka dabīgo krāsas toni (ilgstoša slapjuma efekts). Pārāk bagātīga produkta uzklāšana un nepietiekama ventilācija, paildzina žūšanas laiku. Virsmas, kas apstrādātas ar Osmo Eļļu gaļas dēlīšiem, var bez pūlēm notīrīt ar mitru drānu, pēc tam to nosusinot.

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (mitruma saturs max. 18%).
Osmo Eļļa gaļas dēlīšiem ir gatava lietošanai. Neatšķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisiet. Rūpīgi notīriet vecos mikroporainos krāsojumus. Vecās krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Vispārīgs nosacījums ir putekļu maskas valkāšana slīpēšanas laikā. Slīpējiet koka virsmas uzmanīgi. Sāciet ar rupjo smilšpapīru – pēdējais slīpēšanas darbs P120-180 (atkarībā no koksnes sugas). Pirms virsmas eļļošanas notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju.
Apstrādāto virsmu ietekmē vairāki faktori, tostarp koksnes stāvoklis. Tāpēc vienmēr ir nepieciešama izmēģinājuma uzklāšana, it sevišķi uz nezināmām virsmām.

UZKLĀŠANAS METODES
Uzklājiet pirmo kārtu plānā kārtā koka šķiedru virzienā ar Osmo mikrošķiedras rullīti, otu vai eļļas apdares aplikatoru. Ļauj nožūt apm. 8-10 stundas. Žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Uzklājiet otro kārtu ar Osmo eļļas apdares aplikatoru vai neplūksnājošu drānu. Atjaunošani parasti pietiek ar vienu kārtu, kas uzklāta uz tīras un sausas virsmas ar Osmo eļļas apdares aplikatoru vai neplūksnājošu drānu

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Instrumentus tīriet ar Osmo Pinselreiniger und Verdunner (8000) vai balto spirtu.

ŽŪŠANAS LAIKS
Apm. 8-10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C / 50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju.

PATĒRIŅŠ
1 litrs nosedz apm. 24 m² ar vienu kārtu. Produkta patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes īpašībām. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ zāģētām virsmām. Citas virsmas var novest pie mazākas segtspējas.
Piezīme: Eļļa izceļ koka dabīgo krāsas toni (ilgstoša slapjuma efekts). Pārāk bagātīga produkta uzklāšana un nepietiekama ventilācija, paildzina žūšanas laiku. Virsmas, kas apstrādātas ar Osmo Eļļu gaļas dēlīšiem, var bez pūlēm notīrīt ar mitru drānu, pēc tam to nosusinot.

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas un apģērba. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta tvertni vai etiķeti. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Brīdinājums: Izmazgāt katru lupatiņu, kas piesūcināta ar šo produktu uzreiz pēc lietošanas vai glabāt hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvušais apdares materiāls ir klasificēts kā B2 (normāla uzliesmojamība) saskaņā ar DIN 4102 noteikumiem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

UTILIZĀCIJA
Pārpalikušā produkta un iepakojuma izvietošana saskaņā ar vietējiem oficiāliem norādījumiem (atkritumu koda numurs 08 01 12). Otrreizēji pārstrādāt var tikai pilnībā iztukšotas tvertnes.