Hartwachs-Öl Effekt Sudrabs

Osmo Hartwachs-Öl Effektt ir caurspīdīga apdare, kas apvieno dabiskās eļļas un vaskus ar pievienotiem pigmentiem, lai iegūtu unikālu efektu.

33.63115.95

Produkta kods: 3091

Ar Hartwachs-Öl Effekt eļļas vasku apstrādātā virsma ir īpaši izturīga, ūdens un netīrumu necaurlaidīga.
Salīdzinot ar parasto apdari, augu izcelsmes sastāvdaļu izmantošana rada viendabīgāku un harmoniskāku izskatu.

Mikroporainā virsma ļauj kokam elpot un samazina izplešanos un saraušanos. Noturīgs pret vīna, alus, kolas, kafijas, tējas, piena, sulas, ūdens traipiem (DIN 68661-1A). Sausā apdare ir droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem, kā arī piemērota bērnu rotaļlietām saskaņā ar ES standartu EN 71.3. Izturīgs pret siekalām un sviedriem (DIN 53160).

PIEMĒROTAS LIETOŠANAI
Osmo Hartwachs-Öl Effekt Sudrabs ir īpaši piemērots dekoratīva efekta piešķiršanai tumšām koka virsmām.

IETEIKUMS: Lai tiktu sasniegts vēlamais sudraba vai zelta efekts, vispirms uzklājiet Osmo Dekorwachs Melna (3169) kā bāzes toņa kārtu un ļaujiet tai nožūt 24 stundas. Lai pabeigtu virsmas apstrādi nepieciešama papildus vēl 1 diena.

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Bāze: dabīgas augu eļļas un vaski (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, grieķu eļļa, karnaubas un kandelillas vasks), parafīni (efekta pigments).
LSastāvs: žāvējoša viela (desikants), ūdeni atgrūdošas vielas. Lasterizatori: baltais spirts bez smaržas (bez benzola).
Produkts atbilst EL saskaņā ar Regulu (2004/42/ES) maks. GOS saturs 500gr/l (A/i kategorija (2010)).

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais blīvums (blīvums): 0.90-0.93 g/cm3
Viskozitāte: 30-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotrops.
Smarža: ar vieglu smaržu, sausā veidā bez smaržas.
Uzliesmošanas temperatūra : >56°C. DIN EN ISO 2719

UZGLABĀŠANA
5 gadi un ilgāk, ja tvertni glabā sausumā un cieši noslēgtu. Ja sabiezējusi sala ietekmē, pirms lietošanas turēt 24-36 stundas istabas temperatūrā.

PATĒRIŅŠ
1 litrs nosedz apm. 30 m² vienu kārtu.
Produkta patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes īpašībām. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ zāģētām virsmām. Citas virsmas var novest pie mazākas segtspējas.

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (mitruma saturs max. 18%).
Hartwachs-Öl Effekt Sudrabs gatavs lietošanai. Neatšķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisiet. Rūpīgi notīriet vecos mikroporainos krāsojumus. Vecās krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Vispārīgs nosacījums ir putekļu maskas valkāšana slīpēšanas laikā. Slīpējiet koka virsmas uzmanīgi. Sāciet ar rupjo smilšpapīru – pēdējais slīpēšanas darbs P120-180 (atkarībā no koksnes sugas). Pirms virsmas eļļošanas notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju.
Apstrādāto virsmu ietekmē vairāki faktori, tostarp koksnes stāvoklis. Tāpēc vienmēr ir nepieciešama izmēģinājuma uzklāšana, it sevišķi uz nezināmām virsmām.

UZKLĀŠANAS METODES
Tumšām koksnes sugām:
Uzklājiet pirmo kārtu plānā kārtā koka šķiedru virzienā, izmantojot Osmo grīdas sareni, otu vai mikrošķiedras rullīti. Ļauj nožūt apm. 24 stundas. Žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Pēc nožūšanas uzklājiet vienu Hartwachs-Õl Original bezkrāsainā, eļļas vaska kārtu.

Gaišām koksnes sugām:
Lai panāktu vēlamo efektu, vispirms uz tīras, neapstrādātas un sausas koka virsmas uzklājiet plānu Osmo Dekorwachs 3169 (melns) kārtu, izmantojot Osmo grīdas sareni vai iepulējot ar filci. Ļaujiet žūt 24 stundas, nodrošinot labu ventilāciju.
Pēc tam ar Osmo grīdas sareni plāni un vienmērīgi uzklājiet Hartwachs-Õl Effekt Sudrabs. Ļaujiet žūt 24 stundas, nodrošinot labu ventilāciju.
Pēc izžūšanas uzklājiet vienu Hartwachs-Õl Original eļļas vaska kārtu.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Instrumentus tīriet ar Osmo Pinselreiniger und Verdunner (8000) vai balto spirtu.

ŽŪŠANAS LAIKS
Žūšanas laiks aptuveni 24 stundas (23°C/50% mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var pagarināt  žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

PATĒRIŅŠ
1 litrs nosedz apm. 30 m² vienu kārtu.
Produkta patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes īpašībām. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ zāģētām virsmām. Citas virsmas var novest pie mazākas segtspējas.

PIEZĪME
Pārāk biezs eļļas slānis un nepietiekama ventilācija ievērojami pagarina žūšanas laiku.
Tropisko, blīvu un eļļām bagātu koku (venge, merbau, meranti u. c.) aizsardzībai mēs iesakām izmantot Osmo Klarwachs(1101). Mēs iesakām izmēģināt pirms iegādes.

Brīdinājums: Mēbeļu un atvilktņu iekšpusei uzklājiet vienu plānu kārtu, izmantojot, piem.,. kokvilnas audums. Bez krāsotas gruntskrāsas efekts ir mazāk redzams uz gaišākām koksnes sugām.

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas un apģērba. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta tvertni vai etiķeti. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Brīdinājums: Izmazgāt katru lupatiņu, kas piesūcināta ar šo produktu uzreiz pēc lietošanas vai glabāt hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvušais apdares materiāls ir klasificēts kā B2 (normāla uzliesmojamība) saskaņā ar DIN 4102 noteikumiem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.


UTILIZĀCIJA
Atbrīvojieties no produkta pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (atkritumu klasifikatora klase Nr. 08 01 11*). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

 

Dokumenti