Sale!

Holz-Deckfarbe

Osmo Holz-Deckfarbe ir ļoti ieteicama visām koksnēm ārdarbos un iekšdarbos.

13.80137.99

Preces kods: 2104

Ļoti izturīga necaurspīdīga, satīna spīduma mikroporaina koka apdare. Produktā ir ļoti augsts cieto vielu saturs ( 85 % ). Augstais cieto vielu saturs nodrošina produktam labu izturību un augstu pārklājumu. Ūdensnecaurlaidīga, pret laikapstākļiem un UV starojumu izturīga apdare, kas neveido plaisas un nelobās. Tāpēc tā ir ideāla apdare durvīm, logiem un palodzēm. Uzklājiet jaunu plānu eļļas kārtu (nav nepieciešama slīpēšana vai gruntēšana). Sausa, nekaitīga cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem, piemērota bērnu rotaļlietu apdarei saskaņā ar EN 71.3 (Euronorm), izturīga pret siekalām un sviedriem saskaņā ar DIN 51360.

PIEMĒROTAS LIETOŠANAI
Osmo durvju un logu pārklājums ir ieteicams izmantošanai gan ārdarbos, gan iekšdarbos. Ideāla apdare konstrukcijām ar stabiliem izmēriem, piem.,. logiem, slēģiem un durvīm, kā arī nestabilajām konstrukcijām, piemēram. vējtveri, vārti, starpsienas, lapenes, stabi, dārza nojumes, siltumnīcas un dārza mēbeles.

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Bāze: dabiskās augu eļļas (saulespuķu, sojas) Titāna dioksīds (balts pigments) Piedevas: žāvējoša viela, ūdeni atgrūdošas vielas Šķīdinātāji: baltais spirts bez smaržas (bez benzola) ES robežvērtība šim produktam (A/d kategorija):300 g/l GOS (2010) Šis produkts satur ne vairāk kā 300 g/l GOS.

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais svars: 1,31 – 1,33 g/cm³
Viskozitāte: 105-115s DIN EN ISO 2431/4 mm
Smarža: smalka, sausa, bez smaržas.
Uzliesmošanas temperatūra: >60°C DIN EN ISO 2719

UZGLABĀŠANA
5 gadi un ilgāk, ja tvertni glabā sausumā un cieši noslēgtu. Ja sabiezējusi sala ietekmē, pirms lietošanas turēt 24-36 stundas istabas temperatūrā.

PATĒRIŅŠ
1 L – 20 m2 viena kārta.
Produkta patēriņš lielā mērā ir atkarīgs no apstrādājamās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ pulētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Koksnes virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (mitruma saturs maks. 20%). Osmo Landhausfarbe ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Ja iespējams, sākumā visām pusēm uzklājiet pirmo slāni. Rūpīgi notīriet vecos mikroporainos traipus. Vecās krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr valkājiet putekļu masku. Ja nepieciešama papildu aizsardzība pret zilējumu, pūšanu un insektiem, koksni iepriekš un, ja iespējams, no visām pusēm apstrādājiet ar Osmo Holz-Deckfarbe. Beigu virsmu ietekmē vairāki faktori, to skaitā koksnes stāvoklis. Tāpēc, īpaši strādājot ar nepazīstamām virsmām, vienmēr ir vēlams līdzekli vispirms izmēģināt neredzamā vietā.

UZKLĀŠANAS METODES
Izmantojot Osmo otu vai mikrošķiedras rullīti, plānā kārtiņā un vienmērīgi uzklājiet uz tīras un sausas koksnes tā šķiedru virzienā. Ļaujiet aptuveni 10–12 stundas žūt, nodrošinot labu ventilāciju. Pēc nožūšanas plānā kārtā uzklājiet arī otru kārtu. Veicot atjaunošanu, parasti pietiek ar vienas kārtas uzlikšanu uz tīras un sausas virsmas.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Ar Pinselreiniger und Verdünner (nesatur aromātiskus savienojumus)

ŽŪŠANAS LAIKS
Aptuveni 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50% relat. mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

PATĒRIŅŠ
1 L – 20 m2 viena kārta.
Produkta patēriņš lielā mērā ir atkarīgs no apstrādājamās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ pulētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

PIEZĪME

Jau vairākus gadu desmitus uzticamā Landhausfarbe krāsa ir pieejama arī jūsu izvēlētajā krāsā. Sākot ar 2,5 litriem uz krāsas toni, pieejams 186 RAL Classic un 1950 NCS krāsu tonī, kā arī ar biocīdu plēves aizsardzības piedevām. Daudzas koku sugas satur ūdenī šķīstošas krāsainas ekstraktvielas, kas var dabīgi izdalīties nostāvēšanās laikā.

Ja nepieciešama efektīvāka ārējo virsmu (piemēram, logu, durvju, fasāžu) aizsardzība, pēc nožūšanas uzklājiet pēdējo kārtu Osmo UV-Schutz-Öl Extra 420. Tas vēl vairāk aizsargā virsmas no netīrumiem un traipiem un vēl vairāk pagarina apdares kalpošanas laiku.

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.  Nepieļaujiet iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Brīdinājums! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpojiet izsmidzināto izstrādājumu vai miglu. Brīdinājums: Uzreiz pēc lietošanas izmazgājiet visas ar šo izstrādājumu piesūcinātās drānas, vai uzglabājiet tās hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvis pārklājums saskaņā ar DIN 4102 prasībām ir klasificējams kā B2 (normāla uzliesmojamība). Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

UTILIZĀCIJA
Utilizējiet izstrādājuma pārpalikumu un pilnībā iztukšoto iepakojumu saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 11*). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Dokumenti