Sale!

Holz-Entgrauer Kraft-Gel

Tilpums: 0.5 l, 2.5l*, 5l, 10l

Gēls Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel ir ieteicams koka virsmām, koka apšuvumiem, dārza mēbelēm un līdzīgām koka virsmām.

*2.5l iepakojumam iekļauta tīrīšanas sarene

 

13.80185.89

Preces kods: 6609

Speciāls tīrīšanas līdzeklis pelēcīga ārā izvietota koka atsvaidzināšanai un tīrīšanai. Holz-Entgrauer Kraft-Gel koksnes pelēcīguma noņemšanas gels nepil, tāpēc to ir viegli uzklāt – arī uz vertikālām virsmām. Pateicoties gela dziļai iedarbībai, tiek noņemta pelēkā patina, savukārt tai sekojošā eļļošana atjauno koksnes svaigo, silto toni.

PIEMĒROTAS LIETOŠANAI
Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel ir īpaši ieteicams koka terasēm, koka fasādēm, dārza mēbelēm un līdzīgām virsmām

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel satur bioloģiski noārdāmu skābeņskābi (<5%). Produkts nesatur šķīdinātājus, formaldehīdu, hloru vai aminosavienojumus.

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais svars: 0,99-1,05 g/cm³
Viskozitāte: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, tiksotrops.
Smarža: smalka, sausa, bez smaržas.
Uzliesmošanas temperatūra : nav noteikta.

UZGLABĀŠANA
Produktu var uzglabāt 2 gadus vai ilgāk, ja iepakojums ir cieši un droši noslēgts. Uzglabāt 5-35 °C temperatūrā. Aizsargājiet produktu no sasalšanas.

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
No pelēcīgā koka noņemiet (noslaukiet) visus rupjos netīrumus, pēc tam samitriniet ar ūdeni. Holz-Entgrauer Kraft-Gel ir gatavs uzklāšanai, neatšķaidīt. Pirms apstrādes ar Holz-Entgrauer Kraft-Gel virsma ir jāpārbauda (ieteicams veikt testa apstrādi)!

UZKLĀŠANA
Uzklājiet gēlu bagātīgi koksnes šķiedras virzienā. Pēc aptuveni 20 minūtēm notīriet ar Osmo terases tīrīšanas birsti un noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Pēc aptuveni 48 stundu žūšanas pasargājiet koksni, kas tagad atkal izskatās svaiga, uzklājot pārklājuma kārtu (piemēram, Osmo Holzschutz Öl-Lasur, Terrassen-Öl, Landhausfarbe u. tml.). Terases mehāniskai apstrādei ieteicams izmantot Osmo terašu un grīdu tīrīšanas ierīci.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.

ŽŪŠANAS LAIKS
Žūšanas laiks aptuveni 24-48 stundas (23°C/50% mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums pagarina žūšanas laiku. Nodrošiniet labu ventilāciju žāvēšanas laikā.

PATĒRIŅŠ
1 litrs pārklāj aptuveni 10 m² ar vienu kārtu.
Produkta patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes īpašībām. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ zāģētām virsmām. Atkarībā no koksnes veida un tās dabiskajām īpašībām beigu rezultāti var atšķirties.

PIEZĪME
Aizsargājiet metālus (piemēram, furnitūru) un augus no tiešas saskares (piemēram, pārklājiet kultūraugus un dekoratīvos augus ar krāsošanas plēvi).

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Maisījuma sastāvs: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons (CMIT) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT) (3:1). Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet iepakojumu vai identifikācijas etiķeti. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Piezīme: Aizsargājiet metālus (piemēram, furnitūru) un augus no tiešas saskares (piemēram, pārklājiet kultūraugus un dekoratīvos augus ar krāsošanas plēvi). Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

UTILIZĀCIJA
Atbrīvojieties no izstrādājuma pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (atkritumu klasifikatora klase 07 06 99). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Dokumenti

Video