Intensiv- Reiniger

Ļoti efektīvs, viegli sārmains tīrīšanas līdzeklis organisko un neorganisko piesārņojumu noņemšanai.

31.31147.27

Preces kods: 8019

Ļoti efektīvs, viegli sārmains speciāls tīrīšanas līdzeklis organisko un neorganisko nogulšņu noņemšanai iekštelpās. Ideāli piemērots intensīvai eļļotu un vaskotu virsmu tīrīšanai pirms virsmas apstrādes ar Osmo apdares līdzekļiem.

PIEMĒROTAS LIETOŠANAI
Osmo Intensiv- Reiniger ir ideāla alternatīva visu ar eļļām un vaskiem apstrādāto virsmu slīpēšanai, piemēram, grīdas virsmām vai mēbelēm, un piemērots plastmasas, nerūsējošā tērauda un citu ūdensizturīgu virsmu tīrīšanai.

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Tīrīšanas līdzeklis uz sārmu bāzes (saskaņā ar EK Regulu 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem): <5% katjonu virsmaktīvās vielas; nejonu virsmaktīvās vielas; silikāti; kompleksveidotāji. Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais blīvums (blīvums): 1,05–1,10 g/cm3
Viskozitāte: 20–25s (3 mm, DIN 53211).
Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas
Uzliesmošanas temperatūra : nav nepieciešama

UZGLABĀŠANA
2 gadi un ilgāk, ja produkts tiek uzglabāts slēgtā oriģinālajā iepakojumā.

PATĒRIŅŠ
1 litrs sedz apt. 30–100 m2 ar vienu uzklāšanu (atkarībā no netīrumu un traipu daudzuma).

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Notīriet netīrumus no virsmas ar slotu/rokas slotu ar cietiem sariem. Atšķaidiet koncentrātu ar ūdeni 1:10–1:20. Vispirms obligāti ir jāveic izmēģinājums.

UZKLĀŠANAS METODES
Uzklājiet tīrīšanas šķīdumu uz piesārņotās vietas, atbrīvojiet netīrumu nogulsnes un notīriet ar tīru ūdeni. Ja vēlaties grīdas tīrīšanai izmantot iekārtu, iesakām izmantot viendiska iekārtu (piemēram, Osmo FloorXcenter) ar birstes gredzenu un sarkano vai zaļo spilventiņu. Notīriet netīrumus ar Osmo Mitrās kopšanas plīša drānu vai neplūksnājošu kokvilnas drānu. Pēc nožūšanas pārklājiet eļļotas vai vaskotas virsmas ar atbilstošu Osmo pārklājumu koksnei, piemēram, Osmo Hartwachs-Öl Original.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Instrumentus tīriet ar Osmo Pinselreiniger und Verdunner (8000) vai balto spirtu.

ŽŪŠANAS LAIKS
Aptuveni 3–5 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50% relat. mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

PATĒRIŅŠ
1 litrs sedz apt. 30–100 m2 ar vienu uzklāšanu (atkarībā no netīrumu un traipu daudzuma).

PIEZĪME
Nelietot neatšķaidītu. Uz nezināmām virsmām Osmo Intensiv- Reiniger var radīt krāsas vai virsmas izmaiņas. Nonākot saskarē ar neatšķaidītu Osmo Intensiv-Reiniger, ekstraktvielu bagātas koksnes (īpaši ozols) var mainīt krāsu. Pat pēc atšķaidīšanas vienmēr izmēģiniet neredzamā vietā. Neļaujiet šķīdumam nožūt. Nav piemērots ikdienas tīrīšanai.

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Satur dinātrija metasilikātu. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu bojājumus. Reaģē ar skābēm ar siltuma izdalīšanos. Izšļakstīšanās risks! Jāievēro vispārīgie apiešanās ar ķīmiskajām vielām drošības noteikumi. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti. Lietojiet aizsargcimdus/acu aizsardzību. JA NOKĻŪST ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var viegli izdarīt. Turpiniet skalot. JA NOKĻŪST UZ ĀDAS: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

UTILIZĀCIJA
Atbrīvojieties no izstrādājuma pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (atkritumu klasifikatora klase Nr. 07 06 01*). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Dokumenti

Video