Sale!

Landhausfarbe

Dažādas krāsas ar nepārspējamu izturību – jebkuriem laikapstākļiem!

15.42116.89

Produktu kodi: 2101, 2203, 2204, 2205, 2308, 2310, 2311, 2404, 2501, 2506, 2507, 2606, 2607, 2703, 2704, 2708, 2716, 2735, 2742.

Necaurspīdīgs, sākumā neliels satīna spīdums, pēc tam satīna pārklājums kokam uz dabīgās eļļa bāzes āra zonām. Koksnes tonis un tekstūra tiek pārklāti. Koka tekstūra paliek pamanāma. Mikroporainā virsma ļauj koksnei elpot, kā arī samazina uzbriešanu un saraušanos. Virsma kļūst ūdensnecaurlaidīga, īpaši izturīga pret laikapstākļiem un UV starojumu, neveido plaisas, nelobās, nesaplaisā un neveidojas gaisa burbulīši. Slīpēšana nav nepieciešama, tikai atkārtota uzklāšana; grunts nav nepieciešama. Viegla un vienmērīga uzklāšana. Pārklājums darba laikā paliek apstrādājams. Pēc nožūšanas apdare ir droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīga pret siekalām un sviedriem atbilstoši Vācijas DIN 53160, piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3)

PIEMĒROTAS LIETOŠANAI
Osmo Landhausfarbe būs vispiemērotākā visām koka virsmām ārdarbos, kad nepieciešams īpaši izturīgs pārklājums: koka apšuvumiem, balkoniem, logiem un logu slēģiem, žogiem, lapenēm, koka jumtiem, dārza mēbelēm un dārza šķūņiem, automobiļu nojumēm utt. Ideāli piemērota vecu mikroporainu apdaru un nodilušu koka virsmu atjaunošanai.

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Izstrādājuma pamatā ir dabīgās augu eļļas (saulespuķu eļļa, sojas pupiņu eļļa, dadžu eļļa), dzelzs oksīds un organiskie pigmenti, titāna dioksīda baltais pigments, sikatīvi (žūšanas aģenti) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaitspirts (nesatur benzolu). ES robežvērtība šim izstrādājumam (kat. A/e): 400 g/l GOS (2010). Šis izstrādājums satur maks. 400 g/l GOS. Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais svars: 1,0–1,35 g/cm3
Viskozitāte: 20–60s DIN EN ISO 2431/4 mm, viskozs
Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas
Uzliesmošanas temperatūra: > 60 °C, saskaņā ar DIN EN ISO 2719
pH vērtība: nav nepieciešam

UZGLABĀŠANA
5 gadi un ilgāk, ja tvertni glabā sausumā un cieši noslēgtu. Ja sabiezējusi sala ietekmē, pirms lietošanas turēt 24-36 stundas istabas temperatūrā.

PATĒRIŅŠ
1 litrs pārklāj aptuveni 26 m² slīpētas koksnes un aptuveni 12 m² zāģētas virsmas vienā kārtā. Produkta patēriņš lielā mērā ir atkarīgs no apstrādājamās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ pulētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Koksnes virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (mitruma saturs maks. 20%). Osmo Landhausfarbe ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Ja iespējams, sākumā visām pusēm uzklājiet pirmo slāni. Rūpīgi notīriet vecos mikroporainos traipus. Vecās krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr valkājiet putekļu masku. Ja nepieciešama papildu aizsardzība pret zilējumu, pūšanu un insektiem, koksni iepriekš un, ja iespējams, no visām pusēm apstrādājiet ar Osmo Holz-Deckfarbe. Beigu virsmu ietekmē vairāki faktori, to skaitā koksnes stāvoklis. Tāpēc, īpaši strādājot ar nepazīstamām virsmām, vienmēr ir vēlams līdzekli vispirms izmēģināt neredzamā vietā.

UZKLĀŠANAS METODES
Izmantojot Osmo otu vai mikrošķiedras rullīti, plānā kārtiņā un vienmērīgi uzklājiet uz tīras un sausas koksnes tā šķiedru virzienā. Ļaujiet aptuveni 10–12 stundas žūt, nodrošinot labu ventilāciju. Pēc nožūšanas plānā kārtā uzklājiet arī otru kārtu. Veicot atjaunošanu, parasti pietiek ar vienas kārtas uzlikšanu uz tīras un sausas virsmas.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Ar Pinselreiniger und Verdünner (nesatur aromātiskus savienojumus)

ŽŪŠANAS LAIKS
Aptuveni 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50% relat. mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

PATĒRIŅŠ
1 litrs pārklāj aptuveni 26 m² slīpētas koksnes un aptuveni 12 m² zāģētas virsmas vienā kārtā. Produkta patēriņš lielā mērā ir atkarīgs no apstrādājamās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ pulētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

PIEZĪME

Jau vairākus gadu desmitus uzticamā Landhausfarbe krāsa ir pieejama arī jūsu izvēlētajā krāsā. Sākot ar 2,5 litriem uz krāsas toni, pieejams 186 RAL Classic un 1950 NCS krāsu tonī, kā arī ar biocīdu plēves aizsardzības piedevām. Daudzas koku sugas satur ūdenī šķīstošas krāsainas ekstraktvielas, kas var dabīgi izdalīties nostāvēšanās laikā.

Ja nepieciešama efektīvāka ārējo virsmu (piemēram, logu, durvju, fasāžu) aizsardzība, pēc nožūšanas uzklājiet pēdējo kārtu Osmo UV-Schutz-Öl Extra 420. Tas vēl vairāk aizsargā virsmas no netīrumiem un traipiem un vēl vairāk pagarina apdares kalpošanas laiku. Osmo Balts, necaurspīdīgs 2101 galīgajam pārklājumam izmantojiet Osmo Holzschutz Öl-Lasur 900 (balta).

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.  Nepieļaujiet iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Brīdinājums! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpojiet izsmidzināto izstrādājumu vai miglu. Brīdinājums: Uzreiz pēc lietošanas izmazgājiet visas ar šo izstrādājumu piesūcinātās drānas, vai uzglabājiet tās hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvis pārklājums saskaņā ar DIN 4102 prasībām ir klasificējams kā B2 (normāla uzliesmojamība). Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

UTILIZĀCIJA
Utilizējiet izstrādājuma pārpalikumu un pilnībā iztukšoto iepakojumu saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 11*). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Dokumenti

Video