Öl-Beize cietinātājs

Osmo Öl-Beize cietinātājs darbojas kā piedeva žūšanas paātrināšanai.

22.03

Preces kods: 6631

Žūšanas laiks tiek samazināts līdz apm. 4 – 5 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks mitrums var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

Ieteikums: Pievienojot cietinātāju, apstrādes laiks tiek samazināts līdz 60 minūtēm. Nesamaisiet vairāk materiāla nekā varat apstrādāt 45 minūšu laikā. Ja neizmantojat visu Öl-Beize bundžu, samaisiet atsevišķā tvertnē, pievienojot 6% cietinātāja

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Alifātiskais poliizocianāts, metoksipropilacetāts. Izstrādājums atbilst ES Regulas (2004/42/ES) prasībām, maks. GOS saturs 500gr/l (A/i kategorija (2010)). GOS saturs maks. 170 g/l.

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais blīvums: 1,15 g/cm3
Viskozitāte: 36s (4 mm, DIN 53211)
Smarža: mērena, sausā veidā bez smaržas
Uzliesmošanas temperatūra : >45 °C saskaņā ar DIN 53213

UZGLABĀŠANA
Produktu var uzglabāt 1 gadu, ja iepakojums ir cieši un droši aizvērts. Atlikušo produktu nevar uzglabāt un atkārtoti izmantot.

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Osmo Öl-Beize cietinātājam nav īpašas virsmas sagatavošanas prasības. Sekojiet Osmo Öl-Beize produkta informācijai. Rezultātu cita starpā ietekmē koksnes dabiskās īpašības. Tāpēc pirms uzklāšanas, īpaši uz nezināmām virsmām, ir ieteicams produktu pārbaudīt uz malām.

UZKLĀŠANAS METODES
Pievienojiet cietinātāju (0,06 l) Osmo Öl-Beize (1 l). Rūpīgi samaisiet. Apstrāde tiek veikta saskaņā ar Osmo Öl-Beize lietošanas instrukciju. Piezīme: Lūdzu, nesajauciet vairāk, nekā varat apstrādāt 45 minūtēs. Ja neizmantojat visu burku eļļas, pievienojiet 6% cietinātāja – sajauciet atsevišķā traukā!

TĪRĪŠANAS RĪKI
Notīriet instrumentus ar Osmo tīrīšanas līdzekli (8000) vai ar balto spirtu.

ŽŪŠANAS LAIKS
Žūšanas laiks aptuveni 3-4 stundas (23°C/50% mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums pagarina žūšanas laiku. Nodrošiniet labu ventilāciju žāvēšanas laikā.

PIEZĪME
Pēc cietinātāja pievienošanas produkta glabāšanas laiks ir īsāks par 60 minūtēm. Lūdzu, nesajauciet vairāk, nekā varat apstrādāt 45 minūtēs.

 

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs ieelpojot. Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt prom no uzliesmojošām zonām. – darba laikā nesmēķējiet. Izvairīties no izsmidzināmo izgarojumu ieelpošanas. Darba laikā valkājiet aizsargcimdus. Konsultējoties ar ārstu, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti. Lietojiet tikai labi vēdināmā telpā. Ja tas nokļūst uz ādas, nomazgājiet to ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ieelpošanas gadījumā izvadiet cietušo svaigā gaisā un. novietojiet ērtā miera stāvoklī.

UTILIZĀCIJA
Šķidros atkritumus utilizējiet saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Tukšas un sausas tvertnes var pārstrādāt. Produkts Satur: heksametilēna 1,6 diizocianāta homopolimēru.

Dokumenti