Pflege-Öl

Eļļa Osmo Pflege-Öl ir ieteicama visu eļļoto un vaskoto grīdas segumu, parketu, OSB un korķa grīdu, kā arī kāpņu un mēbeļu utt. virsmu kopšanai. Ļoti ieteicama sabiedriskām vietām (piem., restorānos, muzejos un citās iestādēs, kur apgrozas ļoti daudz cilvēku).

67.25567.04

Produktu kodi: 3079, 3081, 3098, 3440

Osmo Pflege-Öl ir paredzēta sākotnējai un regulārai eļļotu un vaskotu koka grīdas virsmu kopšanai. Blāvas un matētas grīdas virsmas tiek atsvaidzinātas ar Osmo Pflege-Öl. Regulāri lietojot Pflege-Öl, iespējams izvairīties no laikietilpīgiem slīpēšanas un atjaunošanas darbiem. Tāpat piemērota neskartu virsmu mirdzuma izmainīšanai, kas ir apstrādātas ar Osmo Hartwachs-Öl. Piemērota koksnei; mikroporaina virsma neplaisās, nelobīsies, neatslāņosies un neveidos gaisa burbuļus. Noturīga pret vīnu, alu, kolu, kafiju, tēju, augļu sulu, pienu un ūdeni saskaņā ar Vācijas DIN 68861-1A – neatstāj ūdens plankumus. Nožuvis pārklājums ir drošs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīgs pret siekalām un sviedriem atbilstoši Vācijas DIN 53160, piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3).

PIEMĒROTAS LIETOŠANAI
Visu ar Hartwachs-Öl apstrādāto koka grīdas segumu uzturēšanai un kopšanai: masīvkoka, dēļu, parketa, terašu, OSB un korķa grīdas segumiem, kā arī kāpņu un mēbeļu virsmām. Īpaši ieteicams izmantot sabiedrisko ēku interjerā (piemēram, restorānos, muzejos un citās vietās, kur grīdu virsmām ir intensīva slodze).

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Izstrādājuma pamatā ir dabīgās augu eļļas (saulespuķu eļļa, sojas pupiņu eļļa, dadžu eļļa), un vaski, parafīns titāna dioksīda baltais pigments, sikatīvi (žūšanas aģenti) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaitspirts (nesatur benzolu). GOS klasifikācija saskaņā ar ES direktīvu (2004/42/EK): ārpus darbības jomas. Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais blīvums: 0,85—0,95 g/cm3
Viskozitāte: 40–60s DIN 53211/3 mm
Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas
Uzliesmošanas temperatūra : 60 °C, saskaņā ar DIN EN ISO 2719

UZGLABĀŠANA
5 gadi un ilgāk, ja izstrādājums tiek uzglabāts slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Ja aukstumā sabiezējis, pirms lietošanas 24 stundas turēt istabas temperatūrā.

PATĒRIŅŠ
Produkta izlietojums vienam slānim ir 40-60 m2/1 l. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs izstrādājuma patēriņš.

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Eļļotām koka virsmām jābūt tīrām, sausām un bez putekļiem. Virsmu rūpīgi notīriet ar Osmo Intensiv- Reiniger un noslaukiet ar tīru ūdeni. Beigu virsmu ietekmē vairāki faktori, to skaitā koksnes stāvoklis. Tāpēc, īpaši strādājot ar nepazīstamām virsmām, vienmēr ir vēlams līdzekli vispirms izmēģināt neredzamā vietā.

UZKLĀŠANAS METODES
Osmo Pflege-Öl ir gatavs lietošanai. Pirms lietošanas to kārtīgi sakratiet, bet lielu tvertņu gadījumā (2,5 l vai 10,0 l) – samaisiet. Izmantojot Osmo grīdas otu, Osmo plakano otu vai Osmo mikrošķiedras rullīti, uzklājiet plānā kārtā un vienmērīgi uz tīras un sausas koksnes tā šķiedru virzienā un nospodriniet ar baltu spilventiņu. Noņemiet lieko izstrādājumu. Mazākām zonām Osmo Pflege-Öl varat uzklāt ar drānu, kas neveido plūksnas. Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju

TĪRĪŠANAS RĪKI
Notīriet instrumentus ar Osmo tīrīšanas līdzekli (8000) vai ar balto spirtu.

ŽŪŠANAS LAIKS
Žūšanas laiks aptuveni 3-5 stundas (23°C/50% mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums pagarina žūšanas laiku. Nodrošiniet labu ventilāciju žāvēšanas laikā.

PATĒRIŅŠ
Produkta izlietojums vienam slānim ir 40-60 m2/1 l. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs izstrādājuma patēriņš.

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.  Nepieļaujiet iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Brīdinājums! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpojiet izsmidzināto izstrādājumu vai miglu. Brīdinājums: Uzreiz pēc lietošanas izmazgājiet visas ar šo izstrādājumu piesūcinātās drānas, vai uzglabājiet tās hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvis pārklājums saskaņā ar DIN 4102 prasībām ir klasificējams kā B2 (normāla uzliesmojamība). Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

UTILIZĀCIJA
Atbrīvojieties no izstrādājuma pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (atkritumu klasifikatora klase Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Dokumenti

Video