Wachspflege-und Reinigungsmittel

Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel ir piemērots smagu traipu noņemšanai, piemēram un ir ideāli piemērots visu koka virsmu, kas apstrādātas ar Osmo Hartwachs-Öl eļļas vasku, atsvaidzināšanai.

32.4655.66

Produktu kodi: 3029, 3087

Dzidrs vai caurspīdīgs izstrādājums uz vaska bāzes, kas paredzēts ar Hartwachs-Öl apstrādātu iekštelpu koka grīdu, mēbeļu, kā arī citu ar eļļu un vasku apstrādātu koka virsmu periodiskai atsvaidzināšanai. Pareizi kopjot, virsma tiek apstrādāta ar dabīgiem un drošiem cietajiem vaskiem. Grīda paliek izturīga, neveidojot plēvi.

PIEMĒROTAS LIETOŠANAI
Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel ir ideāli piemērots izturīgu traipu, piemēram, tauku vai kurpju smēres, noņemšanai, bet vislabāk tas ir piemērots visu ar Osmo Hartwachs-Öl apstrādāto virsmu atsvaidzināšanai.

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Uz dabīgo augu vasku bāzes, satur parafīnu, alifātiskos ogļūdeņražus (> 30%). Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais svars (blīvums): 0,77–0,8 g/cm3
Viskozitāte: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm, viskozs
Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas.
Uzliesmošanas temperatūra: ≥ 60o C DIN EN ISO 2719

UZGLABĀŠANA
5 gadi un ilgāk, ja izstrādājums tiek uzglabāts slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Ja aukstumā sabiezējis, pirms lietošanas 24 stundas turēt istabas temperatūrā.

PATĒRIŅŠ
Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel  izlietojums ir atkarīgs no pamatnes absorbcijas spējas un piesārņojuma pakāpes. (Ar vienu litru tīrīšanas līdzekļa pietiek aptuveni 80–100 m2, ar divām tējkarotēm – apt. 1 m2).

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Koka virsmām jābūt bez putekļiem un sausām. Parasti putekļu notīrīšanai piemērota ir putekļu lupata, drāna vai putekļsūcējs. Vienkāršai tīrīšanai un kopšanai ļoti ieteicams izmantot Slotu komplekts grīdas kopšanai(Putekļu drāna, Mitrās kopšanas plīša drāna, aktīvās šķiedras drāna). Bieži izmantotas virsmas, kas ātri nodilst, piemēram, komerctelpas vispirms ir jānotīra ar mitru drānu (ūdens ar Osmo Wisch- Fix).

UZKLĀŠANAS METODES
Manuāli: Traipu noņemšanai un intensīvai kopšanai izmantojiet Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel kopā ar Osmo Aktīvās šķiedras drānu (aptuveni divas tējkarotes uz kvadrātmetru). Noberziet īpaši grūti noņemamus traipus ar Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel, izmantojot drānu vai tīrāmo švammi. Iekārtas: Izmantojiet Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel ar viendiska iekārtu un baltu filci (aptuveni divas tējkarotes uz kvadrātmetru). Uzklājiet Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel vienmērīgi uz virsmas un ierīvējiet. Ja parādās svītras, apgrieziet spilventiņu vai nomainiet pret jaunu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet FloorXcenter aprakstu. Lai iegūtu lielāku spīdumu, sausu virsmu nospodriniet ar baltu filcu.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Notīriet instrumentus ar Osmo Pinselreiniger und Verdünner tīrīšanas līdzekli (8000) vai ar balto spirtu.

ŽŪŠANAS LAIKS
Apt. 30–40 minūtes (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50% relat. mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

PATĒRIŅŠ
Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel  izlietojums ir atkarīgs no pamatnes absorbcijas spējas un piesārņojuma pakāpes. (Ar vienu litru tīrīšanas līdzekļa pietiek aptuveni 80–100 m2, ar divām tējkarotēm – apt. 1 m2).

PIEZĪME
Regulāri izmantojot cietos vaskus, grīda kļūst svaigāka, kā arī uzlabojas tās prettraipu un nodiluma izturība. Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi laika gaitā grīdai atkārtoti uzklāt nepieciešamās Hartwachs-Öl eļļas sastāvdaļas. Lietojiet to ļoti taupīgi, jo pretējā gadījumā var parādīties pēdu nospiedumi. Lietojiet Osmo Wachspflege-und Reinigungsmittel (Balts) tikai uz baltām virsmām. Noslogotām virsmām pēc tīrīšanas uzklājiet Osmo Hartwachs-Öl.

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.  Nepieļaujiet iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Atkārtota iedarbība var izraisīt sausu ādu vai tās plaisāšanu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Brīdinājums! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpojiet izsmidzināto izstrādājumu vai miglu. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

UTILIZĀCIJA
Atbrīvojieties no izstrādājuma pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (atkritumu klasifikatora klase Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Dokumenti