Sale!

WPC & BPC Reiniger

Ļoti efektīvs intensīvs tīrīšanas līdzeklis uz sārma bāzes, kas paredzēts organiskā un neorganiskā piesārņojuma noņemšanai no āra virsmām. Ideāli piemērots polimēru kompozītmateriālu terases dēļu un visu  ārējo koksnes-plastmasas kompozītmateriālu tīrīšanai ārpus telpām.

Daudzums 1 L.

Original price was: 34.79€.Current price is: 24.35€.

Preces kods: 8021

PIEMĒROTS LIETOŠANAI
Osmo WPC & BPC Reiniger tika speciāli izstrādāts WPC & BPC kompozītmateriālu terases dēļu un citu āra ūdensnecaurlaidīgu virsmu, piemēram, no sintētiskiem materiāliem ražoto dārza mēbeļu un žogu tīrīšanai.

Vispārīga informācija

SASTĀVDAĻAS
Intensīvs tīrītājs uz sārma bāzes: <5% katjonu virsmaktīvo vielu, nejonu virsmaktīvo vielu, silikātu un kompleksveidotāju aģentu. Sīkāks sastāvdaļu izklāsts pieejams pēc pieprasījuma.

TEHNISKIE DATI
Īpatnējais svars (blīvums): 1,05-1,10 g/cm³
Viskozitāte: 20-25s DIN 53211/3 mm
Smarža: smalka, sausa, bez smaržas.

UZGLABĀŠANA
Produktu var uzglabāt 2 gadus vai ilgāk, ja iepakojums ir cieši un droši noslēgts. Uzglabāt 5-35 °C temperatūrā. Aizsargājiet produktu no sasalšanas.

Izmantošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Aizslaukiet liekos netīrumus.

UZKLĀŠANA
Atšķaidiet koncentrātu ar ūdeni, 1:10–1:20. Apstrādājiet virsmu un atdaliet no tās netīrumus, izmantojot birsti vai slotu ar cietiem sariem. Pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni. Pirms tīrīšanas pārbaudiet izstrādājuma savietojamību ar pamatni! Kā segumu tīrīšanas mašīnu ieteicam izmantot Osmo terases un grīdu tīrīšanas mašīnu. Vienmēr uzklājiet uz visas virsmas! Nelietot neatšķaidītu.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.

PATĒRIŅŠ
Atkarībā no netīrības pakāpes, atšķaidīt ar ūdeni 1 l = 10 – 50 m²

PIEZĪME
Nelietot neatšķaidītu! Nepazīstamu kompozītmateriālu tīrīšana var izraisīt krāsas vai virsmas slāņa bojājumus. Ieteicams izmantot pa visu virsmu. Nav piemērots ikdienas tīrīšanai un apkopei. Izvairieties no tieša kontakta ar augiem.

Drošība

BRĪDINĀJUMS
Satur dinātrija metasilikātu. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Reaģē ar skābēm, radot siltumu. Izšļakstīšanās risks! Rīkojoties ar ķimikālijām, jāievērojiet vispārīgos drošības noteikumus. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. Lietot aizsargcimdus/acu aizsarglīdzekļus. JA IEKĻŪST ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās izmantojat un ja to var ērti izdarīt. Turpināt skalot. JA NOKĻŪST UZ ĀDAS: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Ja ir nepieciešama ārsta konsultācija, sagatavot izstrādājuma trauku vai etiķeti. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

UTILIZĀCIJA
Pārpalikušā produkta un iepakojuma izvietošana saskaņā ar vietējiem oficiāliem norādījumiem (atkritumu koda numurs 07 06 01*). Otrreizēji pārstrādāt var tikai pilnībā iztukšotas tvertnes.

Dokumenti